INVESTUJTE BEZ INVESTÍCIE

Pomaly, ale isto, sa nám ako každý rok blíži obdobie daňových priznaní. A to nemá s dobrý pocitom väčšinou nič spoločného. Stále však máte možnosť s tím niečo urobiť a po odovzdaní tohtoročného daňového priznania si povedať, že ste spravili dobrú vec a niekomu pomohli.

Komu a čomu?

Podnikateľskému a vzdelávaciemu prostrediu na Slovensku. V priebehu roku 2016 sme zorganizovali sériu talkshows s názvom Štart UPs po Slovensky, ktorá naďalej pokračuje i v roku 2017. Tento rok budeme taktiež organizovať prvý banskobystrický Startup Weekend a máme v pláne posunúť Štart UPs po Slovensky z Banskobystrického kraja na národnú úroveň. Poukázaním 2 % dane pomôžete rozvíjať projekty, ktoré pomáhajú aktívnym ľuďom, začínajúcim podnikateľom a startupistom sa vzdelávať a motivovať ich. Našim cieľom je pomôcť vyrásť novým generáciám inšpiratívnych podnikateľov, ktorým záleží na Slovensku.

POZOR: Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2016 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €).

  1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie typu A (príjmy zo zamestnania a dohôd)alebo tlačivo typu B (živnostníci). Súčasťou tlačiva je aj oddiel Vyhlásenie o poukázaní 2 %. Pri tlačive typu A je to oddiel VIII. na strane 5, pri tlačive typu B je to oddiel XII. na strane 11. Vyplňte do tohto oddielu tieto údaje (v prípade, že nevyužijete predvyplnené tlačivá):

IČO: 50099213
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Stredoeurópske startup centrum
Sídlo: Jilemnického 3, 036 01 MARTIN

 

 1. Do 31. marca 2017 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

POZOR: Svoje 2 % nám môžete venovať len vtedy, ak bola vaša daň za celý rok 2016 vyššia ako 150 € (podiel Vašich 2 % teda musí byť minimálne 3 €). Zamestnávateľ vám túto sumu určite rád prezradí.

 1. Najprv vám zamestnávateľ musí pripraviť ročné zúčtovanie zaplatených preddavkov na daň. Požiadajte ho oň najlepšie do 15. 2. 2017. Po tomto termíne ho pre vás už nemusí urobiť – ale pri troške dobrej vôle môže.
 2. Požiadajte zamestnávateľa o vyplnenie tohto Potvrdenia o zaplatení dane (strana 1.).
 3. Potom vyplňte toto Vyhlásenie o poukázaní 2 % (strana 2.).
 4. Najneskôr do 30. apríla 2017 doručte obidve tlačivá (z bodu 2. a 3.) daňovému úradu. V prípade poslania tlačív poštou platí dátum z pečiatky na obálke.

Upozornenie:

Ak ste v roku 2016 odpracovali dobrovoľnícky minimálne 40 hodín, môžete poukázať až 3 % z odvedených daní. Musíte však od organizácie/prijímateľa dobrovoľníckej činnosti, pre ktorú/ktorého ste v roku 2016 dobrovoľnícky pracovali, získať potvrdenie o odpracovaní minimálne 40 hodín dobrovoľníckej činnosti. Potvrdenie priložte k Potvrdeniu o zaplatení dane a k Vyhláseniu o poukázaní 2 % (3 %). Minimálne 40 hodín nemusíte odpracovať iba v prospech 1 organizácie, či jednotlivca – celkový počet môžete „vyskladať“ aj z práce pre viaceré organizácie.

POZOR: Svoje 2 % (prípadne 1 %) z dane nám môžete venovať, ak bola vaša daň za celý rok 2016 vyššia ako 400 € (800 €). Podiel Vašich 2 % (prípadne 1 %) teda musí byť minimálne 8 €.

 1. Stiahnite si tlačivo na daňové priznanie pre právnickú osobu. Súčasťou tlačiva je aj IV. časť – Vyhlásenie o poukázaní podielu zaplatenej dane. V prípade že nevyužieje nami predvyplnené tlačivo, do tejto časti vyplňte tieto údaje:

IČO: 50099213
Právna forma: občianske združenie
Obchodné meno (názov): Stredoeurópske startup centrum
Sídlo: Jilemnického 3, 036 01  MARTIN
POZOR:

  1. Ak ste v roku 2016 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2017 (zvyčajne do 31. 3. 2017) nedarovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať iba 1 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 3 a 4.
  2. Ak ste v roku 2016 ako právnická osoba až do termínu na podanie daňového priznania v roku 2017 (zvyčajne do 31.3.2017) darovali financie vo výške minimálne 0,5 % z dane na verejnoprospešný účel (akejkoľvek organizácii), tak môžete poukázať 2 % z dane – v daňovom priznaní vyplníte v časti IV. kolónky 1, 2 a 4.
  3. Do 31. marca 2017 (prípadne do dátumu odloženého daňového priznania) doručte tlačivo daňovému úradu a uhraďte daň.

Ako právnická osoba môžete poukázať 1 % (2 %) aj viacerým prijímateľom. Platí však, že minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8 €.

Rýchly odkaz na stiahnutie dokumentov

 • ZAMESTNANEC – predvyplnené dokumenty k poukázaniu 2% dane
STIAHNÚŤ
 • FYZICKÁ OSOBA – predvyplnené dokumenty k poukázaniu 2% dane
STIAHNÚŤ - TYP A STIAHNÚŤ - TYP B
 • PRÁVNICKÁ OSOBA – predvyplnené dokumenty k poukázaniu 2% dane
STIAHNÚŤ