O nás.

Spolupráca

Veríme, že úspech je založený na spolupráci. Preto prepájame úspešných profesionálov a podnikavcov, ktorí máju všetky predispozície k tomu, aby sa ich sny stali skutočnosťou. Cez prepájanie vedia obe skupiny nájsť spoločný priestor pre budúcu, obojstranne výhodnú spoluprácu. A potom to budú snílkovia, ktorí budú môcť odovzdať svoje skúsenosti ďalej.

Podujatia/Povzbudenie

Na našich podujatiach sa snažíme povzbudiť ľudí k tomu, aby si našli svoju vlastnú cestu a zažali svoje myšlienky. V súlade so snahou poskytnúť rady a motiváciu pre potenciálnych podnikateľov prinášame do regiónov úspešných a inšpiratívnych podnikateľov a expertov na podnikanie. Podnikanie vnímame ako aktivitu založenú na hodnotách, ktorej výsledkom je hodnota prospešná pre celú spoločnosť.

Inovácia

Povzbudenie tých, ktorí majú dobré nápady môže viesť k vzniku inovácií. Pomáhame šíriť prelomové nápady ľudí, ktorí objavili inovačné nóvum. Pretože inovácie menia svet k lepšiemu miestu pre život.