Mladý právnik vo svojej knihe radí, ako sa brániť nezákonnému pokutovaniu

Rozhovor s mladým bystričanom,  právnikom Michalom Mikušom o jeho novom projekte s názvom Dopravnepriestupky.sk, ktorého súčasťou je aj kniha Stop nezákonným pokutám.

 

 

MC: Mišo, spomínam si na naše prvé stretnutie z bystrickej Záhrady – CNK, kde si ma počas prestávky podujatia Štart Ups po bystricky oslovil, či by si mohol odprezentovať tvoj projekt a zasúťažiť si tak medzi startupmi. Súhlasil som a ty si to skoro vyhral. Namiesto PPT prezky si mal vtedy v ruke pokrčené papieriky s poznámkami a volal si ich slideami. Bolo to milé stretnutie. Odvtedy prešiel rok a pol a mne si sa pripomenul, keď som si našiel za stieračom auta, odparkovanom na jednom z bystrických sídlisk, letáčik, že je v predpredaji Tvoja nová kniha Stop nezákonným pokutám.

 

MM: Prezentácia projektu na Štart ups po bystricky bola čisto freestylová záležitosť, ale bola to pre mňa taká osobná výzva, aby som prekonal taký počiatočný strach a skúsil to. Nakoniec ma výsledok veľmi potešil, keďže som bol druhý (určite to bolo kvôli mojím „vymakaným“ slidom). Bol to taký pekný moment, pretože ma to iba utvrdilo v tom, že tento projekt dokáže ľudí osloviť a že sa im páči.

 

MC: Čo ťa viedlo k napísaniu knihy o nezákonných pokutách?

 

MM: Obligatórna otázka. V mojom živote došlo k takým trom zlomovým bodom.

Prvým bodom bolo jednoznačne získanie vodičáku, pretože až o tohto momentu som začal vnímať to, ako pracuje dopravná polícia. Začal som vnímať najmä to, že sa meria rýchlosť na úplne nezmyselných miestach (pod kopcami, pri značkách začiatku a konca obce, na diaľniciach a pod.), pričom som však zároveň nikdy nevidel policajtov merať rýchlosť na miestach, kde by to bolo naozaj treba. Vnímal som aj iné veci, napr. že sa trestá pokutou to, že nemám zapnuté svetlá v situácií, kedy slnko svieti tak silno, že ich ani nevidno a podobné formálne porušovania zákona, kedy nejde o nič. Proste nezmyselné trestanie, ktoré každý vníma každý ako šikanu, vrátane mňa. Stručne a jasne, od počiatku som mal zato, že policajti by mali riešiť úplne iné veci, ako riešia.

Druhým bodom bolo moje štúdium na právnickej fakulte, kde som sa dozvedel, že ako to z hľadiska práva je. Najskôr som pochopil som to, aké sú princípy právneho štátu, teda to, ako k nám môže štát pristupovať, kde sú jeho mantinely (to sú véééľmi dôležité informácie). Ďalej som pochopil to, že ako je nastavená zodpovednosť za priestupok (trestná zodpovednosť). Na tomto mieste sa dozvedáte, že samotné porušenie zákona ešte neznamená, že bol spáchaný priestupok. Zaujímavé že? Hlavne, keď si predstavíte argumentáciu bežného policajta – porušili ste zákon, takže vás musím potrestať. Takto to skutočne nie je (prečo sa dozviete v knihe). Nakoniec som pochopil, že existuje také niečo, ako právo na spravodlivý proces, ktoré slúži nato, aby bolo trestanie a stíhanie naozaj spravodlivé. Toto právo v podstate poskytuje obvinenému ochranu pred nezákonnosťami.

Tretím zlomovým bodom bola dopravná nehoda (nie vážna) mojej vtedajšej priateľky. Stručne a jasne, keď som videl, aký štýlom sa postavil policajt k vyriešeniu tej dopravnej nehody (prístup k nej, nedodržanie zákona a pod.), tak som si povedal, že s týmto treba niečo spraviť (čím skôr). Na toto som sa už jednoducho nedokázal pozerať. Keďže som mal možnosti a schopnosti, tak som si povedal, že sa to pokúsim zmeniť.

 

 

MC: Ako dlho si knihu písal?

 

MM: Napísanie knihy mi trvalo vyše roka čistého času (bude to asi 15 mesiacov). Najskôr som v roku 2015 napísal prvotný rukopis. Ten som nechal takzvane „odstáť“. Potom som sa k nemu vrátil až v roku 2017 a pravdupovediac som ho prepísal od základov. Rukopis momentálne stále dokončujem.

 

MC: V čom je kniha iná od ostatných podobných publikácií na Slovensku?

 

MM: Nóóó, tak toto je úplne iná kniha, v porovnaní  s tým, čo je aktuálne na trhu, a to vo viacerých smeroch. V prvom rade, ide o knihu, ktorá sa zaoberá výlučne problematikou dopravných priestupkov (a súvisiacich záležitostí – dopravná nehoda, zadržanie vodičáku, meranie rýchlosti a pod.). Ak by ste chceli dnes získať také informácie, aké obsahuje kniha, tak ich nedostanete (ak by ste sa o to pokúsili, tak sa pripravte na maratón spracovania cca 30 kníh, a zároveň na vyhľadávanie a čítanie súdnych rozhodnutí). Aktuálne existujú v podstate iba komentáre k Priestupkovému zákonu, ktoré sú však všeobecné, a vôbec neriešia problematiku z pohľadu obhajoby (čo je druhou odlišnosťou). Ďalej, kniha je napísaná pre právnych laikov, čo znamená, že štylistika je tomu prispôsobená. Snažil som sa o to, aby bola kniha zrozumiteľná práve pre nich, napriek tomu, že sa zaoberá „právničinou“ (odbornými záležitosťami). Z tohto dôvodu kniha obsahuje veľké množstvo príkladov a ďalších „inak nepotrebných“ častí, aby si čitateľ nemusel nič domýšľať  a uvažovať nad tým, čo s čím súvisí a ako sa to v praxi odráža. Nakoniec, kniha je pomerne detailná. V týchto štyroch aspektoch je kniha unikátna a môžem zaručiť, že obdobnú knihu nenájdete.

 

MC: Čo sa v nej dozvieme?

 

MM:  Stručne povedané, v knihe sú poskytnuté všetky potrebné informácie, ktoré potrebujete k tomu, aby ste sa vedeli efektívne obhajovať v oblasti dopravných priestupkov. Je vysvetlené to, ako je nastavená zodpovednosť za priestupok, ako sa má správne trestať a ako má vyzerať  objektívne spravodlivé priestupkové konanie. Budete zaiste príjemne prekvapení. Avšak v momente keď si uvedomíte, že sa to v praxi ignoruje, tak vás to naštve (aspoň podľa mňa by malo).

 

MC: Čo by sme si mali všímať, keď nás zastavia policajti a začnú s nami jednať?

 

MM: Odpoveď na túto otázku nepochopíte, ak nepoznáte zákon. Všímať si máte jednoznačne to, či policajt zákon porušuje alebo nie. Na každú nezákonnosť treba poukázať a brániť sa. V knihe je vysvetlené v čom nezákonnosti spočívajú a ako sa dá na ne reagovať.

 

MC: Aké sú najčastejšie zlyhania policajtov?

 

MM:  Absolútne ignorovanie zákona a Ústavy Slovenskej republiky. V praxi, pri cestnej kontrole, ktorá končí uložením blokovej pokuty, sú úplne ignorované záruky, ktoré poskytuje právo na spravodlivý proces. V zásade ide o to, že policajt ústne neoznamuje obvinenie (nepovie vodičovi zo spáchania akého dopravného priestupku je obvinený), nepoučí vodiča o jeho základných právach, a hlavne vôbec neodôvodní výšku ukladanej pokuty (ak áno, tak nie podľa kritérií uvedených v Priestupkovom zákone). V praxi je vodičovi v zásade iba oznámené, akú pokutu má dostať a nič viac. Ďalším problémom jej neprimeranosť pokút, s čím súvisí ukladanie pokút na základe sadzobníka pokút, ktorý osobne považujem za protiústavný (prečo sa dozviete samozrejme v knihe). Osobitným problémom je (zrejme úmyselné) klamanie a zastrašovanie vodiča v súvislosti s (ne)používaním zákona. Bohužiaľ, v praxi sa stáva, že policajt pohrozí zadržaním vodičského preukazu (pričom nie sú splnené zákonné podmienky na zadržanie), ak vodič odmieta zaplatiť pokutu. Ďalším príkladom môže byť trestanie súbehu priestupkov (to je situácia, kedy je odhalených viacero priestupkov naraz). Stáva sa, že policajt každý priestupok potrestá samostatnou pokutou (pri súbehu však platí, že sa ukladá iba jeden trest a ukladá sa podľa najprísnejšie trestaného priestupku, ktorý ste spáchali). To znamená, že sa ukladá iba jedna pokuta, nie dve či tri atď. (avšak už samotné pohrozenie uložením viacerých pokút je neprípustné). Nakoniec, zlyhaním je tiež to, ak sa policajt nespráva profesionálne (neprofesionálny prístup). S týmto sa bohužiaľ stretávame pravidelne. Ak si policajt myslí, že je nadradený vodičovi, tak by sa mal vážne nad sebou zamyslieť, pretože policajt je tu nato, aby slúžil ľudom žijúcim v tejto krajine. Žiadnemu štátnemu úradníkovi nebola prepožičaná moc nato, aby moc zneužíval, alebo pomocou nej zastrašoval, či šikanoval ostatných.

 

 

MC: Tvrdíš, že  by mal mať vodič knihu pri sebe vo vozidle.

 

MM: Áno je to tak, i keď pre mnohých to môže znieť smiešne. Kniha je urobená tak, aby bola praktická. Preto sú v prvej kapitole modelové situácie (napr. meranie rýchlosti), v ktorých je ukázané, akým štýlom sa dá obhajovať. Modelové situácie sú napísané tak, aby sa dali prečítať do 1 minúty (max 2 minúty). Sú heslovité a je v nich uvedené to najpodstatnejšie pre účely obhajoby (načo sa dá poukazovať – napádať). Takisto sú v nich uvedené konkrétne paragrafy, súdne rozhodnutia a pod. To znamená, že ak policajt bude tvrdiť nejaký nezmysel, tak mu vodič bude kontrovať spravidla znením zákona alebo súdnym rozhodnutím. To je celkom výhoda nemyslíte?

 

MC: Vieš nám povedať za čo sú najčastejšie udeľované pokuty?

 

MM: Nemám to ešte od ministerstva potvrdené, ale podľa mňa je zjavné, že najviac pokút sa uloží za prekračovanie maximálnej povolenej rýchlosti, za prekračovanie maximálnej hmotnosti vozidla, za dopravné nehody a pod. Stačí si predstaviť, ako pracuje polícia, na čo sa zameriava, a výsledok je zrejmý. V tejto súvislosti chcem doplniť to, že aktuálne sa často trestá to, čo sa trestať nemá (nesmie) a netrestá sa to, čo sa trestať má.

Avšak, ak vás zaujíma, aká bola napríklad priemerná výška pokuty za dopravný priestupok v roku 2016, tak to bolo 49,10 eur (z roku 2017 ešte nie sú údaje). Ak by ste chceli vedieť viac o konkrétnych číslach z rokov 2009 – 2016, tak sa pozrite na youtube kanál dopravnepriestupky. sk, pretože tam sa to dozviete. Je to určite zaujímavé 😉

 

 

MC: Pre koho je kniha určená?

 

MM: Ako som sa už zmienil, tak kniha je určená predovšetkým právnym laikom (vodičom). Myslím si, že knihu ocenia aj odborníci, najmä advokáti, a to kvôli tomu, že je komplexná a že obsahuje fakt veľa súdnych rozhodnutí. Mojím prianím je, aby si knihu obľúbili aj policajti, pretože pri písaní som myslel aj na nich. Projekt totižto nesmeruje proti policajtom, práve naopak. Projekt poukazuje na nastavený systém, ktorý chce zmeniť.

 

MC: Kde si knihu môžeme zakúpiť a kedy bude vydaná?

 

Upozornenie. Predpredaj knihy sa skončil 28. 2. 2018. Aktuálne sa dá kniha kúpiť na stránke dopravnepriestupky.sk za exkluzívnu cenu 22,90 eur.

 

MM: Knihu si môžete kúpiť na stránke www.dopravnepriestupky.sk momentálne za predpredajovú uvádzaciu cenu 14,90 eur (inak bude stáť 22,90 a viac). Kniha bude vydaná v marci 2018. Ak by ste ju chceli kúpiť ako darček, tak sme pripravili zdarma darčekové karty, na ktoré je možné napísať venovanie. Kniha bude vydaná vo februári 2018.

 

 

MC: Kniha je súčasťou širšieho projektu s názvom Dopravné priestupky. Čo je cieľom tohto projektu?

 

MM: Ciele tohto projektu sú tri:

  1. Zvyšovanie právneho vedomia vodičov.

  2. Zvyšovanie vedomia vodičov o bezpečnej jazde.

  3. Zlepšenie práce Polície Slovenskej republiky.

 

MC: Aké sú tvoje ďalšie plány?

 

MM: No hlavne chcem úplne dokončiť projekt a urobiť ho tak, aby bol skutočne prínosný pre vodičov a pre spoločnosť, ako takú. Projekt bude hotový až keď dostanem stránku dopravnepriestupky.sk do takej podoby, akú chcem (teraz je stránka v predpredajovom režime, po vydaní knihy sa zmení). Je na tom ešte pomerne veľa práce, takže iné plány zatiaľ nemám.

 

MC: Čo by si chcel odkázať všetkým čitateľom – motoristom?

 

MM: Chcel by som im odkázať predovšetkým to, že právo je na ich strane. Chcem ich motivovať k tomu, aby ochranu svojich práv začali brať, ako vážnu vec, a aby si uvedomili, že v práve sa môžu brániť vždy.

Zároveň by som chcel všetkých pozvať k tomu, aby podporili myšlienky projektu dopravnepriestupky.sk . Jednoducho už je načase, aby sa zmenila práca a prístup polície k vodičom. Avšak bez toho, aby sme sa spoločne nepostavili za svoje práva a nepožadovali zmenu systému, sa tento systém nezmení. Nie je dôvod, aby sa sám od seba zmenil… jemu to vyhovuje.

 

Michal Mikuš vyštudoval právo na právnickej fakulte Univerzity Karlovej v Prahe (2010 – 2017). Od konca roku 2014 pracuje na vytvorení projektu dopravnepriestupky.sk. Špecializuje sa na trestné právo a trestné právo správne. Momentálne pracuje v advokácií, ako advokátsky koncipient. Má rád pohodu, cigary a kvalitný drink.

 

Viac informácií o projekte tiež nájdete na:

 

FB: Stop nazakonným pokutám
Instagram: Dopravnepriestupky.sk
YouTube: Dopravnepriestupky.sk
Web: www.dopravnepriestupky.sk

Share your thoughts