Štart UPs po

Projekt Štart Ups po Slovensky si kladie za cieľ podporiť a motivovať mladých začínajúcich podnikateľov a podnikavcov na ich ceste za úspechom a propagovať podnikanie ako spoločensky prínosnú činnosť, ktorá je založená na hodnotovom základe a prináša veľký úžitok pre spoločnosť a rozvoj regiónov.

Cieľom projektu je pritiahnuť do všetkých okresných miest Slovenska komplexný tím expertov zložený zo zástupcov úspešných marketingových, finančných, právnych a iných spoločností, ktorý bude doplnený o odborníkov zo štátnej správy a úspešných podnikateľov z jednotlivých okresov a prepojiť ich so začínajúcimi podnikateľmi, ktorí chcú ďalej posunúť už rozbehnutý biznis ale aj s podnikavcami, ktorí rozmýšľajú nad rozbehnutím vlastného biznisu.