Karmadilo.

Čím je váš produkt výnimočný?
Motivovanými používateľmi mobilnej aplikácie, UX a UI webovej a mobilnej aplikácie,
prístupom k riešeniu problému podfinancovaných neziskoviek.

Akú cieľovú skupinu by ste chceli osloviť?
Malé, stredné, veľké spoločnosti s ich mkt oddeleniami.

V akej fáze je výroba vášho produktu?
Development aplikácie, frontendu a backendu webovej platformy.

Akú rozsiahlu investíciu by ste potrebovali?
100.000€ na 6 mesiacov.

Aká je vízia vašej spoločnosti a dlhodobé ciele?
Zmena vnímania spoločenskej zodpovednosti medzi ľuďmi a spoločnosťami – popularizácia
a každodenná/prirodzená prax. Dlhodobým cieľom je vybudovanie úspešného startupu na
strednom Slovensku, ktorý zamestná stovky ľudí a prinesie nám medzinárodný kredit.

Plánujete ďalšie podobné produkty, prípadne rozšírenie aktuálneho?
Len vylepšenie existujúceho produktu a jeho rozvinutie v čase.

Z koľkých ľudí sa skladá váš tím?
3 kusy